askdom.pl
Twój regionalny portal nieruchomości - woj. Podlaskie

Dostępne regulaminy

Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oferta promocyjna

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Archiwalny regulamin

Dostępne regulaminy

Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oferta promocyjna

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Archiwalny regulamin

Regulamin obowiązujący od 15.02.2022

Regulamin_askdom.pl.pdf