Wyniki Twojego wyszukiwania

Umowa deweloperska – co powinno się w niej znaleźć?

Dodany przez ASK 3 lipca 2019
| Bez kategorii
| 0

Umowa deweloperska często nazywana bywa zamiennie umową przedwstępną, jak się jednak okazuje jest to błędne nazewnictwo, gdyż są to dwa zupełnie odmienne dokumenty. Umowę deweloperską podpisuje się w momencie, gdy trwa jeszcze budowa nieruchomości, którą zamierzany nabyć. Deweloper zobowiązuje się w niej, że sprzeda nam wybudowanie mieszkanie, czyli po zakończonym przedsięwzięciu deweloperskim, przeniesie na nas prawa własności. Jednocześnie jako kupujący deklarujemy, że uiścimy stosowną zapłatę. 

Prospekt informacyjny, czyli co musimy wiedzieć

Jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej, przedstawiony zostanie nam prospekt informacyjny, czyli dokument sporządzany dla każdej inwestycji mieszkaniowej, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości. Co możemy w nim znaleźć? Będą to m.in. dane identyfikacyjne firmy deweloperskiej, informacje dotyczące działki ewidencyjnej i numeru księgi wieczystej, a także termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych. To jednak nie wszystko, ponieważ prospekt informacyjny musi zawierać również opis osiedla, powierzchnię mieszkania, harmonogram prac, a także zasady dotyczące ewentualnej zmiany ceny nieruchomości.

Umowa deweloperska – co zawiera?

Znaczna część informacji zawartych w umowie deweloperskiej pokrywa się z tymi, które znamy już z prospektu informacyjnego. Wśród najważniejszych danych wyróżnia się zazwyczaj datę i miejsce zawarcia umowy oraz dane stron podpisujących umowę. Bez wątpienia w tym dokumencie musi znaleźć się też zapis o cenie mieszkania bądź domu. Co jeszcze będzie istotne? Parametry techniczne budynku, informacje odnośnie miejsca jego usytuowania, określenie rozkładu pomieszczeń wraz z wyszczególnieniem ich powierzchni i wiele więcej. 

Analiza umowy deweloperskiej

Osoby, które po raz pierwszy nabywają nieruchomość, powinny przeanalizować umowę deweloperską. Należy sprawdzić, czy jest zgodna z prawem, a także, czy aby na pewno odpowiada naszym potrzebom i wcześniejszym ustaleniom.  Musimy jednocześnie wiedzieć, że mamy prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania, o ile umowa deweloperska nie zawiera wszystkich istotnych informacji lub deweloper nie dostarczył nam prospektu informacyjnego. Opóźnienie prac budowlanych również upoważnia nas do zerwania podpisanej już umowy.

Artykuł powstał na podstawie materiałów z https://www.umowadeweloperska.pl/indywidualne-analizy-umow/

Typ oferty
Kategoria
Cena
Powierzchnia
Pietro
Liczba pokoi
{{prop.label}}
{{prop.label}}
{{prop.label}}