Wyniki Twojego wyszukiwania

Jak bezpiecznie pracować na rusztowaniu?

Dodany przez ASK 14 maja 2020
| Bez kategorii
| 0

Zagrożenie podczas pracy na rusztowaniach stanowią wąskie przestrzenie oraz praca na wysokości. Dlatego wszyscy pracownicy muszą stosować się do obowiązujących zasad BHP. Dowiedz się, w jaki sposób możliwie jak najbardziej zwiększyć bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach.

Przepisy pracy na rusztowaniach

Jako że praca na rusztowaniu wiąże się z podniesionym ryzykiem ciężkich lub nawet śmiertelnych wypadków, zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniach i przepisach. Praktyki mające na celu podnieść bezpieczeństwo pracowników na rusztowaniach określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stan techniczny rusztowań

Wszystkie rusztowania muszą przechodzić kompleksową kontrolę stanu technicznego. Kluczowe są stabilność konstrukcji oraz wytrzymałość na obciążenia (w poszczególnych miejscach muszą znajdować się tabliczki informujące o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu). Bezpieczeństwo są w stanie zapewnić jedynie rusztowania o nienaruszalnym położeniu oraz trwałej podstawie. Jest to ważne w kontekście poruszania się po nich pracowników, którzy noszą dodatkowe kilogramy w postaci narzędzi oraz sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem. Odbiór techniczny rusztowania musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Jak zapewnić bezpieczeństwo na rusztowaniu?

Oprócz wspomnianych już stabilności konstrukcji, wytrzymałości na obciążenia oraz trwałej podstawy, każde rusztowanie, na którym odbywa się praca na wysokości powyżej 1 metra, musi być zabezpieczone barierką umieszczoną na wysokości 1,1 metra. Ponadto obowiązkowe są również krawężniki o wysokości 15 cm. Dodatkowe zabezpieczenie zapewnią poprzeczki umieszczone pomiędzy krawężnikami oraz barierką. Konstrukcja rusztowania powinna zapewniać bezpieczny i nieograniczony dostęp do stanowiska pracy, a komunikacja pionowa pomiędzy kolejnymi kondygnacjami nie może być zakłócona żadnymi przeszkodami.

Zasady bezpieczeństwa w pracy na rusztowaniu

Bezpieczna konstrukcja rusztowania to nie wszystko. Pracownicy są zobowiązani również do zachowania szczególnej ostrożności w czasie wykonywania pracy. Powinni oni unikać wychylania się poza obrys rusztowania oraz urządzeń, na których wykonują swoją pracę.

Środki ochrony osobistej na rusztowaniach

Pracownicy na wysokościach muszą być wyposażeni w hełmy ochronne, które zabezpieczają przed urazami w głowy w razie upadku lub uderzenia przez spadający przedmiot. Środki ochrony osobistej na rusztowaniach to również szelki z linkami zabezpieczającymi przed upadkiem z dużej wysokości. Środki ochrony osobistej niezbędne podczas pracy na budowie znajdziesz w sklepie Emast.pl.

Bezpieczeństwo na każdym rusztowaniu

Szczególną ostrożność oraz zasady bezpieczeństwa konieczne są nie tylko na dużych rusztowaniach na placach budowy. Musisz o nich pamiętać również podczas pracy na niewielkich rusztowaniach lub drabinach, na których dokonujesz prostych prac naprawczych np. elewacji swojego domu.

Typ oferty
Kategoria
Cena
Powierzchnia
Pietro
Liczba pokoi
{{prop.label}}
{{prop.label}}
{{prop.label}}