Szukanie zaawansowane
Wyniki Twojego wyszukiwania

5 podstawowych faktów o księdze wieczystej

Dodany przez ASK 19 lutego 2019
| Bez kategorii
| 0

Sprawdź podstawowe fakty dotyczące księgi wieczystej. Co oznacza jawność księgi wieczystej, w jaki sposób księgi chronią nabywców nieruchomości, a także kto ma dostęp do przeglądania akt księgi wieczystej?

Księga wieczysta to nic innego jak rejestr publiczny, który określa stan prawny nieruchomości. Celem ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami, takimi jak: grunty, budynki i lokale. Wszelkie zagadnienia związane z księgami wieczystymi reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

Jakie są podstawowe fakty dotyczące ksiąg wieczystych?

1. Jawność

Każda osoba, która zna numer księgi wieczystej, może zapoznać się z jej treścią. W tym celu wystarczy udać się do Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę. Jeszcze wygodniejszą opcją jest skorzystanie z serwisu Ekw.ms.gov.pl, który umożliwia przeglądanie treści elektronicznych ksiąg wieczystych po podaniu ich numeru – jest to usługa bezpłatna. Warto również wiedzieć, że w przypadku sporu dotyczącego nieruchomości nie można się zasłaniać nieznajomością treści jej księgi wieczystej.

2. Jak wygląda numeracja i działy księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym jest trójczłonowy. Część pierwsza wskazuje Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi daną księgę wieczystą, część druga to numer nadawany przez Wydział w trakcie zakładania księgi (łącznie 8 cyfr), a część trzecia to cyfra kontrolna.

Księga wieczysta jest także podzielona na 4 działy, z czego dział pierwszy podzielony jest na dział I-O – oznaczenie nieruchomości i dział I-Sp – spis praw związanych z nieruchomością. Drugi dział to Własność, trzeci to Prawa, roszczenia i ograniczenia, a czwarty to Hipoteka.

3. Ochrona nabywcy nieruchomości

W przypadku ksiąg wieczystych obowiązuje zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Na czym ona polega? W przypadku niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi wieczystej jest rozstrzygana na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.

Co to oznacza? W sytuacji, gdy okaże się, że kupiliśmy nieruchomość od osoby, która jest wpisana w księdze wieczystej jako jej właściciel – a rzeczywiście nim nie jest, i tak stajemy się właścicielem tej nieruchomości.

4. Akta księgi wieczystej

Do każdej księgi wieczystej prowadzone są zbiory dokumentów nazywane aktami księgi wieczystej. W aktach znajdują się wnioski, pisma, umowy itp., które są podstawą wpisów w konkretnych działach. W przeciwieństwie do księgi wieczystej, jej akta nie są dostępne jawnie i może przeglądać je tylko osoba, która ma interes prawny powiązany z nieruchomością. By obejrzeć akta księgi wieczystej konieczne jest udanie się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, wtedy po okazaniu wymaganych dokumentów zostaną wydane akta.

5. Elektroniczne księgi wieczyste

Księgi umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można je przeglądać za darmo, o ile zna się numer księgi wieczystej. Istnieją również odpłatne serwisy internetowe, które umożliwiają dostęp do ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki.

Podstawą prawną dotyczącą ksiąg wieczystych jest ustawa z dnia 6 lipca 11982 o księgach wieczystych i hipotece, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informacyjnym, oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 roku, w sprawie wyznaczania Sądów Rejonowych, które prowadzą księgi w systemie informatycznym.

Księgi wieczyste są jawne, a dostęp do nich jest bezpłatny i możliwy bez wychodzenia z domu. Tym samym, każda osoba, która zna numer księgi wieczystej może się z nią zapoznać. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o księgach wieczystych, zajrzyj na stronę Ksiegawieczysta.net.

Zdjęcie: Fotolia