Search
Generic filters
Filter by Kategorie firm
Deweloper
Wyniki Twojego wyszukiwania

Radca Prawny Justyna Kułakowska

ul. Warszawska 34 lok. U6/9 (II piętro), 15-077 Białystok
507-94... pokaż
kancelaria@itprawo.pl

SŁUCHAMY, DORADZAMY, DZIAŁAMY.


Koncentrujemy się na obsłudze podmiotów gospodarczych. Wspieramy przedsiębiorców zarówno w ich bieżącej działalności, jak również przy większych procesach inwestycyjnych. Wiemy, że jasno sformułowane wnioski oparte na znajomości biznesu danego przedsiębiorstwa, pomagają w podjęciu ważnych decyzji w firmie.

INNE PODEJŚCIE DO ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.


Słuchamy naszego Klienta, interesuje nas czym się zajmuje, badamy specyfikę działania danej branży, analizujemy potencjalne ryzyka – i tak powstaje rozwiązanie szyte na miarę Klienta.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności działania firmy w obrocie gospodarczym, przygotowujemy indywidualne rozwiązania. Jednocześnie szukamy ścieżki prawnej minimalizującej ryzyka prawne.

Gdzie dwóch prawników tam pięć rozwiązań? Dyskutujemy, wymieniamy poglądy.

Klasyczna burza mózgów w nowoczesnym wydaniu. Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami, także spoza Białegostoku, w celu zapewnienia Klientowi kompleksowej obsługi zleconej sprawy.

CZAS TO PIENIĄDZ.


Po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta i istotą sprawy lub danego problemu dopasujemy metodę rozliczenia do specyfiki sprawy. Stosujemy kilka różnych modeli rozliczeń, co pozwala na dopasowanie zasad współpracy indywidualnie do aktualnych możliwości Klienta.

 

SPECJALIZACJE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM


W ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiednio krótki czas reakcji na przedstawione zagadnienie, pozwala terminowo i sprawie funkcjonować przedsiębiorstwu naszego Klienta.

Typowe sprawy, które zlecają Klienci w ramach obsługi prawnej firm to:

– tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego

– opracowywaniu umów/statutów spółek, tworzenie dokumentów korporacyjnych, likwidacji lub przekształcenia spółki

– rejestracja znaku towarowego i ochrona własności intelektualnej firmy

– opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów

– opiniowanie i doradzanie w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, w szczególności prawa dotyczącego nieruchomości, przepisów prawa branżowego, prawa spółek, Kodeksu Pracy

– windykacja należności

– kompleksowe doradztwo w zakresie compliance, w tym przeprowadzanie audytów prawych przedsiębiorstw pod kątem zgodności ich funkcjonowania z wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi i pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstw do tych regulacji.

 

PRAWO IT i E-COMMERCE


Świadczone przez nas usługi skupiają się w głównej mierze na doradztwie prawnym przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce, nowoczesnych technologii oraz twórcom aplikacji i oprogramowań (software). Jest to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii.

Nasze działania nie ograniczają się do przedstawienia przepisów prawa, lecz przy aktywnej współpracy z Klientem prowadzą do ustalenia konkretnego rozwiązania lub proponowanych wariantów minimalizujących ustalone ryzyka. Przykładowo:

– tworzymy lub analizujemy umowy wdrożeniowe, umowy SLA, umowy obsługi i utrzymania oprogramowania, umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem migracja danych do systemu, umowy hostingu, umów dotyczących tzw. chmur, (w tym zakresie zalecamy obecność prawnika w trakcie negocjacji przed zawarciem tych umów)

– oceniamy prawne aspektów kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych

– opiniujemy, przygotowujemy umowy dotyczące usług internetowych, umowy licencji na oprogramowanie, umowy outsourcingowe, umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego

– opracowujemy regulaminy i polityki prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych

– reprezentujemy w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami

– analizujemy problemy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie

– dokonujemy oceny zgodności z prawem kampanii mailingowych przez pryzmat wymogów dotyczących informacji handlowej (spam)

– reprezentujemy naszych Klientów przed organami oraz sądami w sprawach z zakresu roszczeń dotyczących prawa nowych technologii, praw autorskich, praw do domen internetowych, praw do nazw lub znaków towarowych, czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną.

Doradzamy również w zakresie prawnych aspektów tworzenia, wdrażania, ochrony i wprowadzania do obrotu oprogramowania, baz danych. Wspieramy naszych Klientów także poprzez udział w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych.

 

PROCESY I WINDYKACJA


Reprezentujemy Klientów w zakresie sporów przed sądami powszechnymi (oraz przed Sądem Najwyższym), sądami polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich ich etapach. Oceniamy ryzyko sporu sądowego, zachęcamy naszych Klientów do poszukiwania konsensusu i podejmowania prób zawarcia ugody, jeżeli ryzyko sporu jest powyżej przeciętnej, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze Klienta.

Jesteśmy realistami i jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, pomagamy Klientom w dochodzeniu ich praw przed sądem w szczególności w zakresie:

– prowadzenia sporów w sprawach gospodarczych, w szczególności o zapłatę

– prowadzenia postępowań windykacyjnych (etap przedsądowy i egzekucyjny)

– zgłaszania wierzytelności w postępowaniach upadłościowych

– prowadzenia sporów z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

– prowadzenia sporów w sprawach związanych z nieruchomościami (umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy, hipoteki)

– prowadzenia sporów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej

– prowadzenia sporów w sprawach pracowniczych.
 

PRAWA KONTRAKTÓW


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa umów, a w szczególności:

– w przygotowaniu oraz opiniowaniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym, w tym umów nietypowych i nienazwanych, wzorców umownych, regulaminów i ogólnych warunków zakupu/sprzedaży towarów i usług, w tym umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym

– doradzamy w zakresie należytego zabezpieczania umów, dobierając najbardziej właściwe w danej sytuacji instrumenty

– doradzamy w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych zabezpieczających interesy Klienta, wskazując możliwości działania i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji

– zapewniamy ocenę roszczeń umownych stron oraz wsparcie w zarządzaniu kontraktem

– wspieramy w negocjowaniu umów i kontraktów

– pomagamy w wyborze najbardziej optymalnego sposobu rozwiązywania umowy.

Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę procesową w sprawach dotyczących interpretacji i wykonywania umów – również w postępowaniu sądowym. Pomagamy w prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami kontrahenta.

 

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA


Doradzamy w zakresie strategii ochrony praw autorskich i własności intelektualnej w działalności Klienta. Jest to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii, bo oparta na bogatym doświadczeniu – pomagamy w:

– rejestracji znaku towarowego

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów przenoszących autorskie prawa majątkowe (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.)

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów dotyczących praw pokrewnych

– przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów licencyjnych i sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, graficznych, muzycznych, fotograficznych, plastycznych, audiowizualnych, itp.)

– przygotowywaniu dokumentacji w przedmiocie ochrony wizerunku oraz korzystania z wizerunku

– przygotowywaniu opinii na temat naruszeń prawa autorskiego w każdym zakresie, w tym w sieci Internet

– prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej i prawa do wizerunku.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?

Skontaktuj się z nami:

Wprowadź adres e-mail lub nr telefonu, aby wysłać formularz.

Typ oferty
Kategoria
Cena
Powierzchnia
Pietro
Liczba pokoi
{{prop.label}}
{{prop.label}}
{{prop.label}}