askdom.pl
Twój regionalny portal nieruchomości - woj. Podlaskie

Nawet milion złotych dla Twojej firmy na inwestycje. Jak zdobyć takie pieniądze?

Nawet milion złotych dla Twojej firmy na inwestycje. Jak zdobyć takie pieniądze?

Ocieplenie siedziby firmy. Zainstalowanie termostatów i indywidualnych liczników ciepła. Wytwarzanie energii na własne potrzeby. Takie m.in. działania sprawiają, że biznes staje się bardziej przyjazny środowisku, a zarazem bardziej efektywny. Teraz na m.in. takie działania można uzyskać pożyczkę - nawet milion złotych dla firmy - na bardzo korzystnych warunkach.

Pożyczka Termomodernizacyjna, bo o niej mowa, udzielana jest w ramach funduszu pożyczkowego, działającego przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Kto może się starać o pieniądze?

O pożyczkę tę mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego. Można ją przeznaczyć na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach. Mowa tu o inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, które zwiększą efektywność energetyczną o co najmniej 25%.

Ważne szczegóły i liczby

Warto skorzystać z takiej formy wsparcia swojej firmy, ponieważ warunki jej udzielania są bardzo korzystne.

Kwota pożyczki, jaką można otrzymać, to nawet 1 000 000 złotych dla jednego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę na sfinansowanie aż do 100 proc. wartości inwestycji. Nie ma opłat ani prowizji, a okres spłaty pożyczki wynosi do 120 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału wynosi z kolei do 12 miesięcy. Wkład własny nie jest wymagany. Zabezpieczenie pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel in blanco oraz jedna z następujących form:

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości;
 • poręczenie krajowych instytucji finansowych;
 • poręczenie wekslowe osób trzecich;
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 k.p.c.;
 • sądowy zastaw rejestrowy;
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenia.

Na co można przeznaczyć te pieniądze

Pożyczkę termomodernizacyjną można przeznaczyć na m.in.:

 1. Modernizacje i ulepszenia, które wprowadzają do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne. Chodzi o takie, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
 2. Instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, które poprawiają sprawność energetyczną układów technologicznych, zwiększają oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszają emisję CO2 do atmosfery
 3. Zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią
 4. Głęboką modernizacja energetyczną budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  • ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
  • energooszczędne oświetlenie;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
  • zastosowanie automatyki pogodowej;
  • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
  • instalację zaworów pod pionowych i termostatów.
 5. Budowę urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmianę systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii.
 6. Przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.

Szczegółowe informacje dostępne są:
w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
ul. Kościuszki 62, Suwałki, tel. 087 565 14 11, 731 757 000, e-mail:
biurootwii@frp.pl, www.termo.frp.pl