askdom.pl
Twój regionalny portal nieruchomości - woj. Podlaskie

Kurs na suwnice - Jak zrobić?

Kurs na suwnice - Jak zrobić?

Suwnice to urządzenia, które można zobaczyć w wielu zakładach pracy, ponieważ są niezastąpione przy transporcie ładunków na bliskie odległości. Takie suwnice są powszechnie używane np. w halach produkcyjnych. Obsługą takiego urządzenia dźwignicowego zajmuje się operator suwnic.Na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego można przeczytać, że suwnice są dźwignicami pracującymi w ruchu przerywanym. Konstrukcja nośna suwnicy przemieszcza się po torze jezdnym, natomiast po niej poruszają się wciągarki albo wciągniki. Suwnica pozwala transportować ładunek w poziomie i pionie. Aby obsługiwać takie urządzenia, konieczne jest zdobycie uprawnień.

Typy suwnic

Suwnice są uniwersalnymi i bardzo praktycznymi urządzeniami także dlatego, że mogą się pojawiać różne ich typy. Tak naprawdę rozróżnia się sześć rodzajów suwnic:

  • suwnice pomostowe;
  • suwnice kolumnowe;
  • suwnice bramowe;
  • suwnice półbramowe;
  • suwnice modułowe;
  • suwnice konsolowe.

Każda z nich ma swoją specyfikę i ma cechy pozwalające wykorzystać najlepiej dany typ do określonej pracy i określonego otoczenia. Na przykład suwnice modułowe są lekkie, umożliwiają łatwą przebudowę i budowę. To oczywiście tylko jeden z przykładów. Wróćmy jednak do kwestii zdobycia niezbędnych kwalifikacji przez osobę planującą pracę na stanowisku operatora suwnic.

Kurs operatora suwnic — jak przebiega?

Kurs operatora suwnic dzieli się na dwie kategorie w zależności od rodzaju dźwignic. Pierwsza obejmuje suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia. Natomiast druga kategoria to suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia.

Nie ma szczególnych wymagań do obsługi suwnic, nie trzeba mieć doświadczenia w pracy operatora czy specjalnych badań. Podobnie jak przy kursie na wózki widłowe wystarczy wykształcenie minimum podstawowe i kurs zakończony egzaminem UDT.

Sam kurs na suwnice składa się z dwóch bloków: z części teoretycznej i z części praktycznej. Zajęcia teoretyczne umożliwiają poznanie czynności operatora suwnicy, poznanie przepisów BHP, omawiane są obowiązki operatora w trakcie pracy, przekazywane są ogólne wiadomości o pracy z suwnicą. Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe i materiały dydaktyczne.

Zajęcia praktyczne mają za zadanie praktyczne przygotowanie słuchaczy. To nauka praktycznych umiejętności w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych, które musi posiadać każdy operator suwnicy. W zajęciach mogą być używane suwnice ogólnego lub specjalnego przeznaczenia w zależności od wybranego rodzaju suwnic. Miejsce szkolenia to zwykle obiekty należące do firmy szkoleniowej lub przez nią wynajmowane na terenie całego kraju.

Egzamin UDT

Po zakończeniu kursu na suwnicę trzeba zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dopiero potem można zostać dopuszczonym do obsługi suwnic. Zdobycie stosownego uprawnienia poprzedza egzamin teoretyczny i praktyczny. To pozwala na zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego to 5 lub 10 lat. Potem konieczne jest przedłużenie ważności uprawnienia, co wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do UDT.

Zdobycie uprawnień operatora suwnic to możliwość zyskania nowych kwalifikacji, poszerzenia umiejętności i zdobycia lepszej pracy. Warto wiedzieć, że tacy specjaliści są często poszukiwani przez pracodawców.