askdom.pl
Twój regionalny portal nieruchomości - woj. Podlaskie

Gotowi do START-UP 'u? Wschodni Klaster Budowlany szuka ekspertów i technologów.

Gotowi do START-UP\'u? Wschodni Klaster Budowlany szuka ekspertów i technologów.

Szanowni Państwo,

Na potrzeby przyszłej realizacji projektu pn. "Gotowi do START-UP\'u" konkurs 1 (1/2018) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.5 Programy akceleracyjne., Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe - Koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego poszukuje ekspertów w zakresie technologicznym, biznesowym oraz merytorycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego. Zgłoszenia prosimy składać na załączonych drukach do dnia 30.08.2018 r. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Pobierz - zapytanie ofertowe