askdom.pl

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie i koszty

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie i koszty

Polacy z roku na rok zaciągają coraz więcej zobowiązań. Jednym z najpopularniejszych produktów finansowych oferowanych przez banki są nadal kredyty hipoteczne. Każda tego rodzaju należność jest oczywiście związana z odsetkami oraz dodatkowymi kosztami. O czym dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe to poważna sprawa, którą należy dokładnie przemyśleć. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego musi zostać poprzedzone analizą własnych potrzeb i możliwości. Kredytobiorca powinien mieć świadomość, że to zobowiązanie na wiele lat, dlatego warto podjąć rozsądną decyzję. W tym celu pomocne mogą okazać się narzędzia pozwalające na porównanie najlepszych ofert kredytowych na rynku: https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Najprościej tłumacząc, to jeden z produktów bankowych, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Chroni ona niejako interesy wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika, co w praktyce oznacza tyle, że w momencie, gdy kredytobiorca nie reguluje należności, instytucja bankowa ma prawo do przejęcie nieruchomości. Kredyt hipoteczny należy do zobowiązań celowych, a więc środki uzyskane w jego ramach mogą zostać przeznaczone głównie na zakup domu czy mieszkania, remont nieruchomości, budowę domu albo zakup działki pod jego budowę. Najczęściej jest przyznawany na okres od 10 do 35 lat i w wielu przypadkach mówimy o kwotach sięgających nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy i jego oczekiwań względem banku.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego - wszystko, co trzeba wiedzieć

Długi okres spłaty zobowiązania powoduje, że kredyt hipoteczny jest jednym z najdroższych kredytów na rynku i to niezależnie od tego, który bank się wybierze. Specyfika tego zobowiązania powoduje, że mamy do czynienia z wysokim całkowitym kosztem kredytu. Pod pojęciem tym należy rozumieć wszystkie koszty, które ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej z kredytodawcą. Na całkowity koszt składają się przede wszystkim czynniki kształtujące wysokość poszczególnych rat takie jak marża banku, prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego czy ogólne oprocentowanie.

Koszty dodatkowe - na co zwrócić uwagę?

Ponadto, z zaciągnięciem kredytu hipotecznego wiążą się zazwyczaj dodatkowe koszty, które są jednak uzależnione w znacznej mierze od tego, na co zgodzi się sam kredytobiorca. Chodzi bowiem o ceny dodatkowych usług i produktów takich jak na przykład ubezpieczenie kredytu na różne okoliczności, koszt prowadzenia konta w banku i wydanej do niego karty. Bardzo często klient zleca bankowi wszelkie formalności dotyczące kredytu, w tym także wycenę nieruchomości, na której ma być hipoteka. To prowadzi z kolei do zwiększenia kosztów całego zobowiązania o cenę za usługę rzeczoznawcy. Poza tym, przyszły kredytobiorca powinien przygotować się także na wiele jednorazowych kosztów takich jak między innymi opłata za przygotowanie przez bank dokumentacji, jak i koszty okołokredytowe jak opłata sądowa za zmianę wpisu w księgach wieczystych."

ASKDOM.PL

AskDom to regionalny portal z ogłoszeniami nieruchomości oraz wizytówkami firm związanych z tą branżą. Celem portalu jest prezentacja ofert mieszkań, domów, lokali i działek, a także kreowanie płaszczyzny współpracy, między klientami oraz pośrednikami związanymi z rynkiem nieruchomości. Portal AskDom to także obszerna platforma informacyjna, związana z zagadnieniami dotyczącymi branży budownictwa i branż pokrewnych. Działania portalu skupiają się ponadto na wspieraniu oraz kształtowaniu wizerunku firm – wchodzących w skład sektora nieruchomości, budowlanego i pokrewnych, na lokalnym rynku.